Tổng kết năm học 2017-2018

Ngày 20/8/2018 Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Tân đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019. Đến dự Hội nghị có ông Phạm Văn Hồng – Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long; ông Trần Thanh Lâm – Phó chủ tịch UBND huyện; các ban ngành đoàn thể của huyện; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND các xã và các bộ quản lý trường học đóng trên địa bàn huyện.

SAM_4376

 Ông Phạm Văn Hồng – Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long

SAM_4377

Ông Trần Thanh Lâm – Phó chủ tịch UBND huyện

Trong năm học qua ngành Giáo dục huyện đã đạt được các kết quả sau:

  1. Giáo dục mầm non:

Nhà trẻ có tỉ lệ bé sạch đạt 100%, bé chăm đạt 96,77%

Mẫu giáo có tỉ lệ bé sạch đạt 100%, bé chăm đạt 97,69%, bé ngoan đạt 97,47%

Trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân chiếm tỉ lệ 0,15% giảm 0,14% so với năm học trước

Trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi chiếm tỉ lệ 0,27% giảm 0,02% so với năm học trước

  1. Giáo dục tiểu học:

Học sinh lên lớp thẳng đạt tỉ lệ 99,53%

Học sinh rèn luyện trong hè chiếm tỉ lệ 0,47%

Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỉ lệ 99,9%

  1. Giáo dục trung học cơ sở:

Học sinh lên lớp thẳng đạt tỉ lệ 95,96% giảm 0,44% so với năm học trước

Học sinh rèn luyện trong hè chiếm tỉ lệ 3,94% tăng 0,34% so với năm học trước

Học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS đạt tỉ lệ 100%

Học sinh bỏ học chiếm tỉ lệ 1,49% tăng 0,43% so với năm học trước

  1. Trường đạt chuẩn quốc gia

Trong năm học 2017-2018 huyện Bình Tân được tỉnh kiểm tra công nhận thêm 3 trường đạt chuẩn quốc gia đó là: trường mầm non Sơn Ca, trường mẫu giáo Thành Trung và trường tiểu học Thành Trung A. Tính đến nay toàn huyện có 15 trường đạt chuẩn quốc gia, khối mầm non 3 trường, khối tiểu học 6 trường, khối THCS 5 trường, khối THPT 1 trường.

SAM_4367

Ông Lê Văn Sia – Trưởng phòng GDĐT báo cáo tổng kết

SAM_4371

Ông Hồ Trung Hậu – Phó trưởng phòng GDĐT gợi ý thảo luận

SAM_4368 SAM_4369 SAM_4370