Thông báo tuyển viên chức

Tên file: 1001-TB-Về-chỉ-tiêu-tuyển-dụng-viên-chức-ngành-GD-năm-học-2018-2019.pdf
Tải về

Năm học 2018-2019 Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Tân được giao chỉ tiêu tuyển 30 viên chức trong đó bậc học mầm non tuyển 19 giáo viên; cấp tiểu học tuyển 05 giáo viên; cấp trung học cơ sở tuyển 06 giáo viên. Thông tin chi tiết mời các ứng viên xem tập tin đính kèm.

1001 TB Về chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngành GD năm học 2018-2019