Phân công giáo viên chỉ đạo bộ môn THCS năm học 2018-2019

Tên file: QD-phan-cong-CC-VC-chi-dao-chuyen-môn-2.docx
Tải về
Tên file: QD-phan-cong-CC-VC-chi-dao-chuyen-môn-1.docx
Tải về
Tên file: QD-phan-cong-CC-VC-chi-dao-chuyen-môn.docx
Tải về

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Tân vừa ký quyết định số 1098/QĐ-PGDĐT, ngày 07/8/2018 phân công công chức, viên chức phụ trách chỉ đạo chuyên môn THCS trên địa bàn huyện trong năm học 2018-2018. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác trao đổi chuyên môn quý thầy cô bộ môn THCS có thể xem danh sách theo tập tin đính kèm.

SAM_4366