Bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục

Bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục
Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc bồi dưỡng đội ngũ công tác viên thanh tra. Ngày 23 tháng 12 năm 2016, Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long phối hợp với trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc lớp cộng tác viên thanh tra đặt tại Sở Giáo dục và Đào tạo cho 55 học viên.

Đối tượng tham dự lớp bồi dưỡng là cộng tác viên Thanh tra giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2014 – 2017 chưa tham dự chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục. Thời gian thực học từ ngày 23/12/2016 đến ngày 30/12/2016 (chưa tính thời gian viết tiểu luận và tìm hiểu thực tế).

Chương trình thực hiện theo Thông tư số 32/2014/TT-BGDĐT ngày 25/9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục; tổng số tiết là 75 tiết, chương trình có cập nhật nội dung bồi dưỡng theo Thông tư 24/2016/ TT-BGDĐT ngày 14/11/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục (có hiệu lực từ ngày 28/12/2016) .

Tính đến nay, toàn tỉnh đã có gần 80,0%  cộng tác viên thanh tra ngành giáo dục được tập huấn chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục”, số còn lại sẽ đưa vào kế hoạch bồi dưỡng năm 2017.

Qua chương trình bồi dưỡng, các CTV sẽ nắm vững một số quy định pháp luật về thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; hình thành, nâng cao các kỹ năng cần thiết để tham gia thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, ý thức trách nhiệm về vai trò của cộng tác viên thanh tra giáo dục trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.