Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Tân Địa chỉ: xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long Số điện thoại: 02703 766 232

Tổng kết năm học 2017-2018

Chỉ thị năm học 2018-2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông báo tuyển viên chức

Phân công giáo viên chỉ đạo bộ môn THCS năm học 2018-2019

Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019

Học sinh chưa dùng sách giáo khoa mới vào năm sau

“Nội địa hóa thông tin” trong bối cảnh toàn cầu hóa